Privacybeleid

Ingangsdatum: 1 juli 2019

Inleiding

Namens zichzelf en namens haar gelieerde ondernemingen en volle dochterondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Best Doctors, Inc., Best Doctors Canada, Inc., HealthiestYou, Inc., en Teladoc Physicians, P.A. (gezamenlijk aangeduid als "Teladoc Health", "we", "wij", "ons" of "onze"), treedt Teladoc Health Inc. op als eigenaar en exploitant van de websites op www.teladoc.com, www.bestdoctors.com, www.askbestdoctors.com, members.bestdoctors.com, www.healthiestyou.com, www.teladochealth.com, www.teladoc.ca, member.teladoc.com, partner.healthiestyou.com, member.healthiestyou.com, client.healthiestyou.com en diverse mobiele toepassingen (samen de "Website" of "Websites"). Via deze Websites bieden we verschillende online diensten waarmee bezoekers van de Websites ("u" of "Bezoekers") toegang kunnen verkrijgen tot verschillende soorten informatie over gezondheidszorg en informatie over onze services ("Services").

Teladoc begrijpt dat gegevensprivacy van groot belang is voor onze Bezoekers.

Toepasselijkheid van dit privacybeleid

In dit privacybeleid voor web en mobiel ("Privacybeleid") wordt beschreven welke gegevens Teladoc Health verzamelt over Bezoekers op de openbaar toegankelijke onderdelen van de Websites en hoe die gegevens worden gebruikt.

Instemming met dit Privacybeleid

Uw toegang tot en gebruik van de Websites is onderworpen aan uw instemming met dit Privacybeleid en de Algemene voorwaarden voor web en mobiel. Door de Website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de voorwaarden van dit Privacybeleid en stemt u in met het verzamelen en gebruiken van gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, mag u de Websites voor geen enkel doeleinde gebruiken of raadplegen. Druk een exemplaar van dit privacybeleid af voor uw administratie.

Wijziging van dit Privacybeleid

Teladoc Health kan dit Privacybeleid met betrekking tot het verzamelen van gegevens op elk moment herzien. Indien dit Privacybeleid wezenlijk wordt gewijzigd, stelt Teladoc Health u hiervan op de hoogte door een kennisgeving aangaande het nieuwe beleid te plaatsen op de Websites. Het herziene Privacybeleid is van kracht vanaf het moment van publicatie, tenzij anders vermeld.

Door de Website te bezoeken of te gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn gepubliceerd, stemt u in met alle dergelijke wijzigingen.

Verzameling, gebruik en bekendmaking van gegevens

Het kan zijn dat automatisch gegevens worden verzameld door Teladoc Health of door een externe leverancier namens Teladoc Health tijdens het bezoek van Bezoekers aan de Websites. Als uw gegevens niet zijn gekoppeld aan een gebruikers-ID, kunnen dergelijke gegevens verzamelen door uw clickstream-activiteit te volgen of door een externe leverancier te laten volgen met behulp van "cookie" -technologie of aan de hand van IP-adressen, zoals hieronder uitgelegd.

Omdat we willen dat onze Websites beter voldoen aan de behoeften van Bezoekers, verzamelen we enkele basisgegevens over bezoekers en hun apparaten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • IP-adres (het adres van de computer op internet)

 • Besturingssysteem (bijvoorbeeld Windows Vista)

 • Browsersoftware (bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer, Firefox)

 • Internetprovider (bijvoorbeeld Ziggo)

 • Geografische locatie (bijvoorbeeld Amsterdam, NL)

 • Type apparaat (bijvoorbeeld iPad, desktopcomputer)

 • Informatie over het crashen van mobiele apparaten

 • Regionale instellingen en taal van het apparaat, en of het apparaat sensoren heeft voor vingerafdruk-/ gezichtsherkenning

 • Datum en tijd waarop u de Website hebt bezocht en gebruikt, functies die u op de Website hebt gebruikt en hoe lang u de Website in totaal hebt gebruikt

 • Links waarop u klikt en pagina's die bekijkt u op de Website

 • Pagina's die u bekijkt voordat en nadat u de Website verlaat

We gebruiken deze gegevens om onze Websites continu te verbeteren en beter te voldoen aan de behoeften van onze bezoekers. We gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om te bepalen welke browsers mensen het meest gebruiken, welke pagina's het meest worden bezocht en welke functionaliteit het meest wordt gebruikt. Sommige van de gegevens die we van Bezoekers verzamelen, zoals het IP-adres, kunnen worden beschouwd als gegevens aan de hand waarvan de identiteit van een persoon kan worden bepaald ("Persoonsgegevens"). Verder zijn er momenten dat Bezoekers op onze Website vrijwillig Persoonsgegevens verstrekken, zoals hun naam, telefoonnummer en/of e-mailadres, om meer informatie van Teladoc Health te verkrijgen. We kunnen de kenmerken aan de hand waarvan uw identiteit kan worden bepaald verwijderen uit uw Persoonsgegevens en uw gegevens vervolgens bewaren en gebruiken in een vorm waarin deze zijn ontdaan van identiteitskenmerken ("Niet-identificeerbare gegevens"). Niet-identificeerbare gegevens en Persoonsgegevens worden in dit Privacybeleid gezamenlijk aangeduid als "Gegevens".

De Gegevens die van Bezoekers op onze Websites zijn verzameld, kunnen worden gedeeld met onze leveranciers en in getotaliseerde vorm worden gebruikt statistische overzichten te maken die ons helpen de gebruikstrends van de Websites te analyseren, te beoordelen welke informatie het meest en het minst belangrijk is, technische ontwerpspecificaties te bepalen, de Websites op de meest gebruiksvriendelijke manier in te richten en systeemprestaties of probleemgebieden te identificeren.

Door de Websites te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik en de bekendmaking van uw Gegevens zoals hieronder uiteengezet:

 • binnen Teladoc of met onze serviceproviders, bijvoorbeeld met een cloudserviceprovider in Canada of in de Verenigde Staten voor gegevensopslag;

 • met onze financiële, verzekerings-, juridische, boekhoudkundige of andere adviseurs die professionele diensten aan ons verlenen;

 • in reactie op een dagvaarding, bevel, gerechtelijk proces of verzoek van de overheid;

 • om onze wettelijke rechten te beschermen, te vestigen of uit te oefenen, of om ons te verweren tegen juridische vorderingen;

 • om illegale of verboden activiteiten, vermoedelijke fraude of situaties die mogelijk een bedreigingen inhouden voor de reputatie of fysieke veiligheid van een persoon te onderzoeken, detecteren, onderdrukken of voorkomen, of actie te ondernemen in verband daarmee;

 • indien we worden verkocht, gefuseerd of samengevoegd, of indien vrijwel al onze bedrijfsmiddelen worden verkocht of afgestoten, worden uw Persoonsgegevens mogelijk overgedragen aan een potentiële koper, indien en voor zover dit doorslaggevend is voor het nemen van een besluit over het al dan niet doorgaan en voltooien van de voorgestelde transactie. Indien een dergelijke verkoop, fusie, overname of afstoting wordt voltooid, verrichten we redelijke inspanningen om de verkrijger ertoe te bewegen de Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met dit Privacybeleid. Na een dergelijke verkoop of overdracht kunt u contact opnemen met de entiteit waaraan wij uw Persoonsgegevens hebben overgedragen als u vragen hebt over de verwerking van die gegevens; of

 • zoals anderszins wettelijk verplicht is.

COOKIES

Net als veel andere bedrijven maken we gebruik van "cookies" om u te helpen beter de weg te vinden op de Websites. Een "cookie" is een klein stukje informatie dat wordt verzonden door de webtoepassingen van Teladoc Health en door uw webbrowser wordt opgeslagen op de vaste schijf van uw computer. Cookies verbeteren uw online beleving door uw voorkeuren op te slaan wanneer u een bepaalde website bezoekt. De cookies bevatten geen gegevens aan de hand waarvan uw identiteit kan worden bepaald en kunnen uw systeem niet profileren of informatie van uw vaste schijf verzamelen. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browser instellen om cookies te weigeren of u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden.

Zie voor meer informatie over de cookies die op de Websites worden gebruikt en over uw mogelijkheid om u af te melden voor het gebruik van dergelijke cookies het Cookiebeleid van Teladoc Health.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Wijziging. U hebt het recht om Teladoc te vragen de Persoonsgegevens die het bedrijf op grond van uw gebruik van de Websites verzamelt te wijzigen of te verwijderen als u denkt dat deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt wijziging of verwijdering aanvragen zolang de Persoonsgegevens door Teladoc worden bewaard. U moet uw verzoek schriftelijk indienen bij Teladoc en een reden geven ter ondersteuning van de gevraagde wijziging. Teladoc kan in bepaalde omstandigheden uw verzoek afwijzen door u een schriftelijke kennisgeving van afwijzing te sturen.

Toestemming intrekken. Onderworpen aan het toepasselijk recht kunt u uw toestemming voor het gebruik en de bekendmaking van Persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit Privacybeleid intrekken. U moet uw aanvraag schriftelijk indienen bij Teladoc. Als u deze toestemming intrekt, heeft dit geen gevolgen voor het verzamelen, gebruiken of bekendmaken van Persoonsgegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven tot aan het moment dat de toestemming werd ingetrokken. Als u uw toestemming intrekt of verdere toestemming weigert, kan dit het vermogen van Teladoc om diensten aan u te verlenen beperken.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Vragen of opmerkingen over dit Beleid kunnen per post of via elektronische weg worden ingediend bij de Privacy Offices van Teladoc Health op het volgende adres:

Teladoc Privacy Officer
Teladoc Health, Inc.
2 Manhattanville Road, Suite 203
Purchase, NY 10577, USA
[email protected]